Kalite Politikamız

Site Sakinlerimizin yaşam standardını yükseltmek için, sosyal adalet ilkesiyle kalite hizmet ile çağdaş bir sitenin tüm faydalarını doğal değerlerini koruyarak, mevcut ve gelecekteki gereksinimlerini, beklentilerini karşılayacak kalitede, sürekli ve güvenilir bir hizmet sunmayı,

Stüdyo24 yaşam kalitesini ve “Stüdyo24” marka bilincini artırmayı,

Site sakinlerimizin yönetime aktif katılımını sağlayacak mekanizmaları oluşturmayı ve uygulamayı,

Çalışanlarımızın memnuniyetini sağlayarak donanımlarını, eğitim düzeylerini, bilgi ve becerilerini artırmak suretiyle daha etkin ve verimli bir hizmet sunmayı,

Site sakinlerimizin memnuniyeti, eğitimli ve güler yüzlü personelimiz ile hızlı, etkin bir şekilde sağlamayı